امروز ۲۴ /۰۲ /۱۴۰۱

تک فرزندی

تک فرزندی

در سالهای اخیر ،پیشرفت روشهای جلوگیری از بارداری ،افزایش ورود زنان به بازار کار ، مشکلات اقتصادی ، و…

باعث شده است که تعداد تک فرزندان در سراسر دنیا افزایش یابد. یکی از نگرانی های رایج والدینی که یک فرزند

دارند این ست که آیا تک فرزندی می تواند برای فرزند آن ها آسیب زا باشد؟با وجود احترام به حق آزادی والدین در

مورد فرزند دار شدن بر اساس شرایط خانواده وتاکید به فرزند آوری آگاهانه ، آزادانه ومسئولانه مواردی از ویژگی

های تک فرزندی ذکر می شود:

مهمترین ویژگی های تک فرزندی

اگر والدین با روشهای صحیح فرزند پروری آشنا نباشند ، ممکن است بیش از حد به فرزند محبت وتوجه کنند.این

افراط در محبت وتوجه کردن مثل افراط در هر کار دیگر نتایج خوبی در بر ندارد.در اغلب موارد تک فرزندان در مرکز

توجه اقوام و خویشاوندان هستند. تک فرزندان ناخودآگاه به سویی رتنده می شوند که دائم سعی می کنند کلیه آرزوهو

امیدهای والدین و اقوام را برآورده کنند. برخی والدین توجه نمی کنند که اگر قرار باشد تنها فرزندشان تمام خواست های

افراد خانواده واقوام را برآورده کند. فشار زیادی به او وارد می شود اگر والدین توانمندی های تک فرزندشان را نشسناسد

او انگیزه هایش را برای تلاش از دست می دهد ودر نهایت گوشه گیر می شود. گاهی والدین فکر می کنند نباید هیچ

محدودیتی برای تک فرزند خود قائل شوند آن ها تصور می کنند که چون همین یک بچه را دارند می توانند تمام

سرمایه های مادی ومعنوی خود را در اختیار او بگذارند ، ومتاسفانه این برای رشد شخصیت فرزند بسیار بد است.

وابستگی شدید والدین به تک فرزند ، این وابستگی سبب اضطراب تک فرزند می شود و همیشه نگران است که اگر

صدمه ای به او برسد ، والدین دچار لطمه روحی شدید خواهند شد.

وابستگی شدید تک فرزند به والدین ، این وابستگی سبب اضطراب تک فرزند می شود وهمیشه نگران است که اگر

اتفاقی برای والدین پیش آید حمایت گر نخواهد داشت.

اگر ارتباط بین زوجین ضعیف یاتخریب شده باشد ، ممکن است یکی از والدین به اشتباه با تک فرزندش هم دست شده

علیه والد دیگر موضع گیری کند ، یا ممکن است تک فرزند به اشتباه خود را مسئول اختلاف والدینش بداند این مسئله

مرزهای ضروریس بین والدین وفرزند را می شکند ، در نتیجه فرزند خودش را مجاز می اند که برای والدینش تعیین

تکلیف کند. چنین تغییر نقش هایی به هیچ عنوان سازنده نیست.

تک فرزندی برای یک کودک خوب است زیرا والدین مجبور نیستند محبت وتوجه خود را بین فرزندان تقسیم کنند اما

بد است زیرا کودک مهارت برقراری ارتباط را کسب نمی کند.

تمایل والدین به حمایت از تنها فرزندشان ، مانع از آن می شود که فرزندشان عواقب اشتباهات خود را بیازماید همواره

تسلیم خواسته های او می شوند هر چه حمایت آنها از فرزندشان بیشتر شود ، قدرت وتحمل فرزند در رویاروئی با

مشکلات کاهش می یابد واز این رو بسیار شکننده وآسیب پذیر می شوند.

وابستگی شدید تک فرزند به والدین مانع دوست یابی با همسالان می شود ، تاثیر منفی بر رشد تک فرزند به جهت

نبودن رقابت بازی یا درگیری با برادر یا خواهر ، سبب شکنندگی و آسیب پذیری در آینده می شود.

وابستگی شدید تک فرزند به بازی در فضای مجازی جهت عدم تعامل با منابع رقابتی همسال.

بخش های اصلی سایت

شبکه های اجتماعی

نقشه سعادت

Click to open a larger map

تمامی حقوق این سایت متعلق به درمانگاه سعادت می باشد
طراحی شده توسط شرکت سنا نیک